Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine täiskasvanule

 • Kui te kasutate Eesti e-teenuseid (ID-kaardi, mobiil ID või Eesti internetipanga vahendusel) saate taotluse esitada politsei e-taotluskeskkonnas.
 • Passi saab taotleda e-taotluskeskkonnas juhul, kui eelmine pass ei ole veel kehtivust kaotanud või kui sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat.
 • Mugavam ja soodsam on tellida uued dokumendid posti teel Politsei- ja Piirivalveametist.

Millal pean reisidokumentide tellimiseks aja broneerima ja tulema isiklikult Eesti saatkonda?

 • Kui vajate uut passi, ja vana enam ei kehti ning samuti sõrmejälgede kehtivus on lõppenud, siis tuleb saatkonnas sõrmejäljed uuesti anda.
 • Kui laps vajab uut passi ja on vahepeal saanud 12 aastat vanaks.
 • Kui peate dokumendi kättesaamiseks tegema volikirja kellelegi teisele. Vastav avaldus (pdf) tuleb esitada koos taotlusega, tagantjärele ei ole võimalik teist isikut volitada.

Lapsele esmast dokumenti tellides tuleb esitada:

 • täidetud taotlusankeet.
 • täidetud lisaankeet.
 • rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta või CIEC rahvusvaheline sünnitunnistus.
 • teise hooldaja kirjalik nõusolek ja tema passikoopia, kui hooldaja ei ole Eesti kodanik.

Meelespea saatkonnas kohapeal dokumentide taotlejale

 • Saatkonnas fotosid ei tehta.
 • Dokumendifoto tuleb saata digitaalsel kujul koos taotleja nime ja isikukoodiga aadressile [email protected]. Fotole kehtivad nõuded leiate siit.

Tähelepanu

 • Kiirpassi ja ID-kaardi taotlusi võetakse vastu ainult Eestis.
 • Taotluse staatust on võimalik jälgida PPA kodulehelt.
 • Reisidokumendid väljastatakse alates 15-ndast eluaastast dokumendi omanikule või volitatud isikule, alla 15-aastaste laste dokumendid väljastatakse hooldajale või taotlemisel hooldaja poolt volitatud esindajale.
 • Dokumentide saatkonda saabumisel teavitatakse sellest koheselt taotlejat e-posti teel.
 • Eesti kodaniku passi- ja ID-kaardi taotlusi menetleb Eestis Politsei- ja Piirivalveamet. Info ja kontaktandmed PPA kodulehelt.