Eesti aukonsul Slovakkias

Eesti Vabariigi aukonsul Bratislavas  

Peter Pochaba  

Rybnicna 40/F, 1st Fl., 831 07 Bratislava – ajutiselt suletud

Uus ajutine aadress:
Administratívne Centrum Petržalka
Budova A, 2nd Fl.
Rontgenova 26
851 01 Bratislava- Petržalka

+421 2 32 68 32 01,
+421 2 32 68 32 04,
+421 917 705 222
+421 2 482 692 09
[email protected]

Konsulaarpiirkond: Slovakkia

Kohtumised aukonsuliga vaid eelneval kokkuleppel. Palun võtta ühendust telefoni või e-kirja teel.

Kes on aukonsul?

Aukonsul on asukohariigi majanduse-, kultuuri või muus ühiskonnaelu valdkonnas tuntud ja hea mainega isik. Aukonsulid täidavad oma rolli oma põhitöö kõrvalt. Aukonsul on oma pädevuse piires konsulaarülesandeid täitev ametiisik, kelle valdkonna eest vastutav minister nimetab tähtajaliselt või määramata ajaks. Iga aukonsuli pädevuse määrab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

Aukonsulite põhiülesanne on konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine; Eesti majandus-, ühiskonna- ja kultuurielu ning poliitika tutvustamine ja asjakohase teabe vahendamine.