Eesti aukonsulid Austrias

Eesti Vabariigi aukonsul Salzburgis

Sirje Winding-Frauenlob

Leonorenweg 3
5020 Salzburg
+43 662 825 325
sirjef@hotmail.com

Konsulaarpiirkond: Salzburgi liidumaa

Eesti Vabariigi aukonsul Viinis

Rainer Henn

Goldeggasse 16/11
A-1040 Wien
+43 1 503 08 08
+43 1 503 08 08 50
rainer@henn-holding.at

Konsulaarpiirkond: Viini linn ning liidumaad Niederösterreich ja Burgenland

Eesti Vabariigi aukonsul Grazis

Michael Friedrich Seidl-Pohlros

Aukonsulaat on suletud: 1. – 15. detsember 2021

3., Wastlergasse 11
8010 Graz
+43 316 381 925
michel.seidl@gmx.at

Konsulaarpiirkond: Steiermark, Kärnten

Eesti Vabariigi aukonsul Linzis

Klaus Schmied

Bergschlösslgasse 7
4020 Linz
+43  664 3230 668
estonia@schmied-office.at

Konsulaarpiirkond: Ülem-Austria liidumaa

Eesti Vabariigi aukonsul Innsbruckis

Hubert Tramposch

Franz-Fischer-Straße 17a
6020 Innsbruck
+43 512 57 17 57
+43 512 58 71 59
hubert.tramposch@mfa.ee

Konsulaarpiirkond: Tirooli ja Vorarlbergi liidumaad

Kohtumised aukonsulitega vaid eelneval kokkuleppel. Palun võtta ühendust telefoni või e-kirja teel.

Kes on aukonsul? 

Aukonsul on asukohariigi majanduse-, kultuuri või muus ühiskonnaelu valdkonnas tuntud ja hea mainega isik. Aukonsulid täidavad oma rolli oma põhitöö kõrvalt. Aukonsul on oma pädevuse piires konsulaarülesandeid täitev ametiisik, kelle valdkonna eest vastutav minister nimetab tähtajaliselt või määramata ajaks. Iga aukonsuli pädevuse määrab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

Aukonsulite põhiülesanne on konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine; Eesti majandus-, ühiskonna- ja kultuurielu ning poliitika tutvustamine ja asjakohase teabe vahendamine.