Eesti ja Šveitsi diplomaatilised suhted 100

22. aprill 1921. aastal tunnustas Šveits Eesti Vabariiki de jure, mis pani aluse ametlikule diplomaatilisele suhtlusele.

Juubeliaastaks oleme koostanud Eesti ja Šveitsi suhete ajajoone. See on kronoloogiline ajalooliste fotode ja dokumentide galerii, mis annab ülevaate kahe riigi vaheliste diplomaatiliste suhete unikaalsetest ja olulistest hetkedest 100 aasta jooksul.

Fotoallkirjade vaatamiseks mine kursoriga fotole. Head ajarännakut!

Eesti välisministeerium

Eesti suursaatkond Viinis

1920
Šveits avas Tallinnas konsulaaragentuuri Šveitsi Helsingis asuva konsulaadi teade välisministeeriumile konsulaaragentuuri avamisest Tallinnas. Foto: Rahvusarhiiv Šveitsi Helsingis asuva konsulaadi teade välisministeeriumile konsulaaragentuuri avamisest Tallinnas. Foto: Rahvusarhiiv
Konsulaaragendiks oli Andreas (Edmund Konrad) Hofer, Eestis elav Šveitsi päritolu ärimees. Hofer oli kuni 1926. aastani Šveitsi aukonsul Eestis, konsulaat asus aadressil Tõnismägi 3.
01.02.1921
Karl Menning määrati asjaajaja-kindralkonsuliks Saksamaal, samas ka Austrias, Ungaris, Tšehhoslovakkias ja Šveitsis Karl Menning: Foto: Rahvusarhiiv Karl Menning: Foto: Rahvusarhiiv

Vabariigi valitsuse otsus Karl Menningu nimetamisest Eesti esindajaks. Foto: Rahvusarhiiv

Vabariigi valitsuse otsus Karl Menningu nimetamisest Eesti esindajaks. Foto: Rahvusarhiiv

22.04.1921
Šveits tunnustas Eesti Vabariiki de jure

Kiri Šveitsi saadikult Saksamaal Eesti esindajale Berliinis. Foto: Rahvusarhiiv

Kiri Šveitsi saadikult Saksamaal Eesti esindajale Berliinis. Foto: Rahvusarhiiv

04.06.1921
Karl Menning määrati asjuriks Šveitsis
Karl Menning resideeris Berliinis, oma volikirja andis ta üle 13. juunil 1921.
14.10.1925
Eesti ja Šveitsi vahel sõlmiti kaubandusleping Kaubanduslepingu viimane lehekülg. Foto: Rahvusarhiiv Kaubanduslepingu viimane lehekülg. Foto: Rahvusarhiiv
Suvi 1926
Šveitsi aukonsuliks sai Karl (Carl) Bosshardt
1926. aasta suvest oli Šveitsi aukonsuliks Karl (Carl) Bosshardt, konsulaat asus aadressil Weizenbergi 14-2. Bosshardt tegutses kuni konsulaadi sulgemiseni 1940. aastal.
19.01.1927
Eesti aukonsuliks Šveitsis sai ärimees Hans Hirter Välisministeeriumi nõusolek Hans Hirteri aukonsuliks nimetamisele. Foto: Rahvusarhiiv Välisministeeriumi nõusolek Hans Hirteri aukonsuliks nimetamisele. Foto: Rahvusarhiiv
Konsulaat asus Bernis aadressil Schauplatzgasse 35. 1939 nimetati ta aupeakonsuliks, oli ametis kuni konsulaadi likvideerimiseni 1940. aastal.
06.03.1931
Eesti asjuriks Šveitsis määrati August Schmidt (hilisem Torma) August Schmidt (Torma). Foto: Rahvusarhiiv August Schmidt (Torma). Foto: Rahvusarhiiv
Ta oli ametis märtsini 1940 ning resideeris Eesti saadikuna Roomas ja Londonis.

Vabariigi Valitsuse otsus August Schmidti määramisest asjuriks Berni. Foto: Rahvusarhiiv

Vabariigi Valitsuse otsus August Schmidti määramisest asjuriks Berni. Foto: Rahvusarhiiv

November 1938
Šveitsi esimeseks saadikuks Eestis määrati Karl Egger Karl Eggeri volikiri. Foto: Rahvusarhiiv Karl Eggeri volikiri. Foto: Rahvusarhiiv
Oma volikirja andis ta üle 3. veebruaril 1939, resideeris Helsingis.

Karl Eggeri volikirja üleandmine. Esireas: Šveitsi saadik Karl Egger, Vabariigi President Konstantin Päts ja välisministri asetäitja majandusminister Leo Sepp. Seisavad (vasakult): Vabariigi Presidendi vanem käsundusohvitser kolonel Herbert Grabbi, protokolliülem Elmar Kirotar, kantseleiülem Elmar Tambek ja noorem käsundusohvitser Leonhard Teder. Foto: Uus Eesti, 3. veebruar 1939.

Karl Eggeri volikirja üleandmine. Esireas: Šveitsi saadik Karl Egger, Vabariigi President Konstantin Päts ja välisministri asetäitja majandusminister Leo Sepp. Seisavad (vasakult): Vabariigi Presidendi vanem käsundusohvitser kolonel Herbert Grabbi, protokolliülem Elmar Kirotar, kantseleiülem Elmar Tambek ja noorem käsundusohvitser Leonhard Teder. Foto: Uus Eesti, 3. veebruar 1939.

23.08.1939
Molotovi-Ribbentropi pakt
Moskvas sõlmiti Saksamaa ja Nõukogude Liidu vaheline mittekallaletungileping ehk Molotovi-Ribbentropi pakt, mis sillutas teed Teise maailmasõja vallapäästmisele Euroopas. Pakti salaprotokolliga läks Eesti territoorium Nõukogude Liidu mõjusfääri.
06.05.1940
Eesti saadikuks Šveitsis määrati Karl Selter
Oma volikirja andis ta üle 11. juunil 1940, resideeris Bernis. Selter oli ka Eesti saadik Vatikanis ja alaline esindaja Rahvasteliidu juures. Pärast saatkonna sulgemist jäi Karl Selter elama Genfi ning oli aastatel 1952–1958 (surmani) Eesti mitteametlik esindaja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse juures.
21.06.1940
Toimus Nõukogude Liidu korraldatud riigipööre, algas Eesti Vabariigi inkorporeerimine ja tasalülitamine Nõukogude Liitu Riigikogus 1941. Foto: Rahvusarhiiv EFA.205.0.37891 Riigikogus 1941. Foto: Rahvusarhiiv EFA.205.0.37891
Šveits ei tunnustanud Eesti inkorporeerimist NSV Liitu (1940–1991).
28.08.1991
Šveits taastunnustas Eesti Vabariiki, diplomaatilised suhted taastati 4. septembril 1991 Šveitsi välisministeeriumi kiri Eesti välisministeeriumile ettepanekuga taastada diplomaatilised suhted. Foto: välisministeeriumi arhiiv Šveitsi välisministeeriumi kiri Eesti välisministeeriumile ettepanekuga taastada diplomaatilised suhted. Foto: välisministeeriumi arhiiv

Eesti välisministeeriumi vastuskiri, milles võetakse vastu Šveitsi välisministeeriumi ettepanek diplomaatiliste suhete taastamisest. Foto: välisministeeriumi arhiiv

Eesti välisministeeriumi vastuskiri, milles võetakse vastu Šveitsi välisministeeriumi ettepanek diplomaatiliste suhete taastamisest. Foto: välisministeeriumi arhiiv

13.01.1994
Šveitsi esimene suursaadik Eestis Sven Meili andis üle oma volikirja president Lennart Merile Šveitsi suursaadik Sven Meili, Jacqueline Meili, Helle Meri ja president Lennart Meri volikirja üleandmisel Kadrioru lossis. Foto: välisministeeriumi arhiiv / Voldemar Maask Šveitsi suursaadik Sven Meili, Jacqueline Meili, Helle Meri ja president Lennart Meri volikirja üleandmisel Kadrioru lossis. Foto: välisministeeriumi arhiiv / Voldemar Maask
Saadik resideeris Helsingis.

1999–2021 Eestisse akrediteeritud Šveitsi suursaadikud:

 • Hansrudolf Hoffmann (1999–2001)
 • Pierre Chrzanovski (2001–2005)
 • Josef Bucher (2006–2010)
 • Maurice Darier (2010–2012) (resideerisid Helsingis)
 • Walter Haffner (2012–2013)
 • Markus Niklaus Paul Dutly (2013–2017)
 • Konstantin Obolensky (2017–) (resideerisid Riias)
06.01.1995
Eesti esimeseks suursaadikuks Šveitsis nimetati Toivo Tasa Suursaadik Toivo Tasa. Foto: välisministeerium Suursaadik Toivo Tasa. Foto: välisministeerium
Toivo Tasa resideeris Viinis, oma volikirja andis üle 16. juunil 1995.

Teised Šveitsi akrediteeritud Eesti suursaadikud:

 • Mart Laanemäe (2000–2003, resideeris Viinis)
 • Katrin Saarsalu-Layachi (2003–2009, resideeris Viinis ja 2011–2012 Tallinnas)
 • Gert Antsu (2012–2017, resideeris Brüsselis ja Tallinnas)
 • Rein Oidekivi (2017–2018, resideeris Viinis)
 • Toomas Kukk (2018–, resideerib Viinis)
19.–20.07.2001
Šveitsi presidendi Moritz Leuenbergeri ametlik visiit Eestisse Presidendid Moritz Leuenberger ja Lennart Meri Rahvusraamatukogus Šveitsi toa avamisel. Foto: välisministeeriumi arhiiv / Erik Peinar Presidendid Moritz Leuenberger ja Lennart Meri Rahvusraamatukogus Šveitsi toa avamisel. Foto: välisministeeriumi arhiiv / Erik Peinar
Visiidi käigus avati Rahvusraamatukogus Šveitsi tuba

10.04.2017
Šveitsi presidendi ning keskkonna-, transpordi-energeetika ja taristuministri Doris Leuthardi töövisiit Eestisse President Doris Leuthard kohtumas peaminister Jüri Ratasega Stenbocki majas. Foto: Riigikantselei President Doris Leuthard kohtumas peaminister Jüri Ratasega Stenbocki majas. Foto: Riigikantselei
05.09.2017
Oma volikirja andis üle Šveitsi praegune suursaadik Eestis Konstantin Obolensky, kes resideerib Riias
27.11.2018
Volikirja andis üle Eesti praegune suursaadik Šveitsis Toomas Kukk, kes resideerib Viinis
22.04.2021
Möödub 100 aastat ajast, mil Šveits tunnustas Eesti Vabariiki de jure, millega pandi alus ametlikule diplomaatilisele suhtlusele