Eesti ja Šveits

Šveitsi Konföderatsioon tunnustas Eesti Vabariiki 22. aprillil 1921. Šveits ei tunnustanud Eesti inkorporeerimist Nõukogude Liitu ning taastunnustas Eesti Vabariiki 28. augustil 1991. Diplomaatilised suhted kahe riigi vahel taastati 4. septembril 1991. aastal.

Peale Eesti taasiseseisvumist nimetati esimeseks suursaadikuks Šveitsis Toivo Tasa (1995-1999), asukohaga Viinis. Praegu on Eesti suursaadikuks Šveitsi Konföderatsioonis Toomas Kukk, kes andis volikrja üle 27.11.2018 ja resideerib Viinis.

Täpsemat informatsiooni Eesti ja Šveitsi kahepoolsete suhete kohta leiate Välisministeeriumi kodulehelt.