Šveitsi äriinfo

Šveits on Maailma Majandusfoorumi (World Economic Forum) globaalse konkurentsivõime raporti kohaselt kõige konkurentsivõimelisema majandusega riikide edetabelis neljandal kohal maailmas. Lisaks tugevale konkurentsivõimele iseloomustab Šveitsi majandust madal korruptsioon (3. koht 2017. a Transparency International’i korruptsiooni tajumise indeksis), kõrge elatustase (Šveits on SKP per capita poolest IMFi andmetel maailmas teisel kohal) ja innovatsioon. Šveits juhib juba mitmendat aastat globaalset innovatsiooniindeksit (Global Innovation Index). Esirinnas ollakse ka digitaalse ajastu võimaluste ärakasutamisel, mida väljendab nt 7. koht The Networked Readiness Index’is 2016. aastal, kus riike hinnati infrastruktuuri kvaliteedi ja IKT kasutamise poolest majanduskasvu ergutamisel.

Šveitsi majandust iseloomustab stabiilsus, jõukus ja kõrgtehnoloogia rakendamine. Erinevate rahvusvaheliste agentuuride edetabelite kohaselt on Šveits per capita arvestuses maailma rikkamaid riike. Nominaalse SKP alusel kuulub Šveits napilt maailma kahekümne suurima majandusega riigi hulka ja ekspordi suuruse poolest samuti. Tähtsaim majandusharu on tootmine: kemikaalid , farmaatsia- ja tervisetooted (ca 40% ekspordist ja 4% SKPst); masinatööstus ja elektroonika (20,9); kellad ja mõõtetehnika (16,9%), muusikainstrumendid.

Kolmandik Šveitsi ekspordist langeb teenuste sektori arvele, peamiselt finants- ja kindlustusteenuste, turismi ja rahvusvaheliste organisatsioonide teenindamisele. Rõhuv enamus Šveitsi firmadest on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (99% ettevõtteid). Šveits impordib peamiselt tooraineid, poolfabrikaate, masinaid ja põllumajandustooteid.

Šveitsi suurimad kaubanduspartnerid on Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, USA, Ühendkuningriik, Austria, Holland ja Jaapan. Ümmarguselt 80% kaubavahetusest toimub Euroopa Liidu riikidega.

Täpsemat informatsiooni Šveitsi majanduse ja äritavade kohta vaata Välisministeeriumi kodulehelt.