Austria äriinfo

Austria on üks Euroopa ja maailma jõukamaid riike, mis on orienteeritud väliskaubandusele ja ekspordile. Austria on ka kõrgelt arenenud tööstusriik. Tööstuse osakaal Austria SKP-st on 18,3%, mis on selgelt kõrgem ELi keskmisest (15,2%). Majandus keskendub kolmele sektorile: teenustele, tööstusele ja põllumajandusele. Olulisel kohal on turism – Austria mäekuurordid on tuntud terves maailmas. Erinevate tööstusharude lõikes on põhilisteks tootegruppideks toiduained, luksuskaubad, masinaehitustooted, terasetooted, keemiatooted ning sõidukid. Kõrgel tasemel on elektroonikatööstus, mis valmistab komponente erinevatele transpordivahenditele. Võrreldes teiste Euroopa riikidega tegutseb Austrias suurim arv orgaanilist põllumajandust viljelevaid farmereid.

99,6% Austria ettevõtetest on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, mis annavad umbes kolmveerandi Austria majanduskäibest. Üle 250 töötajaga ettevõtteid on pisut üle tuhande ning umbes 180 ettevõttes on rohkem kui 1000 töötajat.

Austria ajalooline taust ning geograafiline asend on loonud eeldused saada rahvusvaheliseks kaubanduse ja kaubateede ristumispunktiks. Paljud rahvusvahelised korporatsioonid on rajanud oma peakontorid Austriasse.

Austria majandust mõjutasid positiivselt nii Austria liitumine Euroopa Liiduga aastal 1995 kui Euroopa Liidu laienemine 2004. aastal. Austria ettevõtetele andis see võimaluse siseneda nii Ida- ja Kesk-Euroopa kui Lääne-Balkani turgudele. Kui aastal 1995 moodustas ekspordi osakaal Austria SKP-st 38%, siis 2008. aastaks tõusis see 58%-le. Pärast langust kriisiaastal 2009 saavutas eksport 2012. aastal taas 56%-se osakaalu SKP-st.

Austria on ELi liikmesriikide hulgas 10. ekspordimaa ning asetseb kogu maailma võrdluses 28. kohal.

Täpsemat informatsiooni Austria majanduse ja äritavade kohta vaata Välisministeeriumi kodulehelt.