Reisimine Šveitsi

Riiki sisenemine

Välisministeeriumile edastatud andmetel on Eesti kodanikule Šveitsi reisimine viisavaba. Sisenemiseks sobivad nii Eesti pass kui isikutunnistus (ID-kaart), mis peavad kehtima kogu plaanitava reisi vältel.

Juhime tähelepanu sellele, et  Šveitsil on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike sellest koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

Šveitsi suursaatkond Riias
Elizabetes iela 2
1340 Riia, Läti
Tel.: (371 ) 67 33 83 51/52
Fax: (371) 67 33 83 54
E-mail: [email protected]

Regionaalne konsulaarkeskus Balti riikidele (Regional Consular Center Baltic States)

Keskuses osutatakse konsulaarteenuseid (passi- ja ID-kaardi taotlemine, perekonnaseisu toimingud, registreerimine, viisad jms).

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel TIM-i (Travel Information Manual), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Šveitsis on küll väga madal kuritegevuse tase, kuid siiski esineb eriti rahvarohketes kohtades (linnakeskustes, lennu- ja rongijaamades) taskuvargaid. Tasub säilitada tavapärane ettevaatlikus isiklike asjade suhtes.

Šveitsi Alpide piirkonnas on laviinide oht aastaringne. Mägedesse minnes tuleks jälgida võimalikke hoiatusi ja käitumisjuhendeid. Täpsem info Šveitsi lume- ja laviiniuuringute instituudi kodulehelt.

Liiklus

Šveitsis on mitmed kiirteed tasulised. Kiirteede kasutamise vinjette müüakse piiriületuskohtades, bensiinijaamades, postkontorites ja elektrooniliselt. Vinjett tuleb asetada auto esiklaasil nähtavale kohale. Kiiruseületamine või muu liikluseeskirjade rikkumine võib kaasa tuua suure rahalise trahvi ja juhi kinnipidamise.

Arstiabi

Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks tuleb taotleda Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaart. Vajaminev arstiabi ei ole siiski tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi. Lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile soovitame sõlmida ka reisikindlustuse.

Enne reisile minekut on soovitav konsulteerida lähima reisimeditsiini kabinetiga, milliseid vaktsineerimisi tuleks eelnevalt teha ja kuidas võimalikke terviseriske vältida. Üldisi nõuandeid tervena reisimiseks leiate vaktsineeri.ee kodulehelt.

Soovitame enne reisi end Väliministeeriumi kodulehel registreerida.

Kasulik info

  • Politsei: 117
  • Tuletõrje: 118
  • Kiirabi: 144

Šveitsis reisimise kohta leiab täpsmat informatsiooni Šveitsi turismiportaalist.

Kui vajad võõrsil abi

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.

Konsulaarabi saab Eesti Suursaatkonnast Viinis, Eesti aukonsulaatidest Šveitsist või lähimast Euroopa Liidu liikmesriigi esindusest.

Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24h).