ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse büroo

ÜRO narkootikumide ja kuritegevuse büroo (United Nations Office on Drugs and Crime ehk UNODC). UNODC väga lai tegevusampluaa koondab enda alla kõikvõimalikke formaate, mis edendavad rahvusvahelist kuritegevusvastast koostööd. Täpsemalt on tegevusvaldkondadeks inimkaubanduse-, terrorismi-, korruptsiooni-, rahvusülese kuritegevuse- ning narkootikumide leviku vastane võitlus, ennetuspoliitika ja -tegevuste väljatöötamine ning õigusalane ekspertiis.