Uuendatud teave riikide eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse Euroopast saabujatele

Alates 15. jaanuarist 2021 tuleb jääda 10. päevaks eneseisolatsiooni nendel Eestisse saabujatel, kes tulevad Euroopa riikidest, mille viimase 14 päeva kumulatiivne viiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 150. Edaspidi vaadatakse see piirmäär üle kord nädalas reedeti ja uus piirmäär jõustub sellele järgnevast esmaspäevast.

Teave riikide ja nõuete kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi veebilehel.

Isikud, kes soovivad 10-päevast eneseisolatsiooni aega lühendada, võivad teha juba välisriigis olles koroonaviiruse PCR testi*, mis ei ole Eestisse sisenedes vanem kui 72 tundi. Sellisel juhul tuleb Eestisse jõudes teha kuuendal päeval pärast esimest testi kordustest. Sarnaselt on võimalik esimene PCR test teha koheselt pärast Eestisse saabumist ning kordustest vastavalt kuuendal päeval. Mõlemal juhul tuleb kuni kordustesti tegemiseni liikumisvabadust piirata ehk äärmise vajaduse korral võib käia küll tööl ja näiteks poes, kuid vältida tuleb mittevajalikke kontakte. Juhul, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, võib 10-päevase eneseisolatsioonikohustuse ennetähtaegselt lõpetada.

*Test peab olema tehtud RNA määramisel PCR meetodil. Väljavõte testi tulemusest peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles ning sellele peab olema märgitud testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase rekvisiidid, testi metoodika (PCR) ning testi tulemus. Teisele testile registreerimiseks saavad piirületajad pöörduda avaliku testimise kõnekeskusesse (678 0000). Testimise üksikasjadega saab tutvuda lehel https://koroonatestimine.ee/

Lisainfo testimise kohta on leitav Terviseameti kodulehelt.

Eestisse reisimisel peab eelnevalt täitma tervisedeklaratsiooni elektrooniliselt veebiaadressil https://iseteenindus.terviseamet.ee/.  Enne lennule minekut palutakse ette näidata tervisedeklaratsiooni täitmise kinnitus, mis saabub meilile või väljatrükitud ja täidetud tervisedeklaratsioon.

Alates 1. veebruarist 2021 ei kohaldata 10-päevast eneseisolatsiooni ja COVID-19 testimise nõudeid isikutele, sealhulgas neile, kes saabuvad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist või kolmandast riigist, kes:

(1) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ja arsti poolt terveks tunnistamisest ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud; (2) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise ja selle lõpetamise päevast ei ole möödunud rohkem kui kuus kuud.

Info vajalike tõendite kohta leiad SIIT.  Soovitame siiski enne resimist konsulteerida lennufirmadega nende poolt kehtestatud nõuete kohta.

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest.

Kui reisimine on vältimatu, palub välisministeerium kinni pidada järgmistest põhimõtetest:
• Enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakatunute suhtarvu välisministeeriumi kodulehelt.
• Vii end kurssi võimalike reisipiirangutega sihtriigis – info saamiseks tutvu riigi infoga Reisi Targalt lehel, Euroopa Liidu ReOpen portaalis ja võta vajadusel detailide täpsustamiseks ühendust sihtriigi välisesindusega.
• Registreeri oma reis välisministeeriumi lehel Reisi Targalt, et saaksime Sind võimalikest kriisidest teavitada.
• Järgi Terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, et hoida enda ja teiste tervist – haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga.
• Sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (k.a COVID-19 põhjustatud reisitõrgete korral).
• Asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega.
• Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, jälgi oma tervist ning võta viiruskahtluse korral ühendust oma perearstiga.
• Juhime tähelepanu sellele, et riik võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi lühikese etteteatamisajaga. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste kohta soovitame pöörduda välisriigi esinduse poole või välisriigi vastavate ametiasutuste poole.

Koroonaviiruse ja liikumispiirangute kohta on võimalik lisainformatsiooni leida lehelt Kriis.ee või küsida riigi infotelefonilt 1247 (välismaalt helistades +372 600 1247) ning COVID-19 ja turvalisus Eestis