Eesti ja Austria diplomaatilised suhted 100 / 100 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Estland und Österreich

 / 
 / 

Austria tunnustas Eesti Vabariiki de jure 11. juunil 1921. aastal, mis pani aluse ametlikele diplomaatilistele suhetele.

Eesti ja Austria välisministeeriumid leppisid 2021. aastal kokku, et Austria ametliku tunnustuse kuupäevaks on just 11. juuni, mil Austria andis välisministeeriumi väljaandes „Verordnungsblatt des österreichischen Bundesministerium für Äusseres“ teada Eesti de jure tunnustamisest 11. juunil 1921. aastal.

Juubeliaastaks oleme koostanud Eesti ja Austria suhete ajajoone. See on kronoloogiline ajalooliste fotode, dokumentide ja tekstide galerii, mis annab ülevaate kahe riigi vaheliste suhete unikaalsetest ja olulistest hetkedest 100 aasta vältel.

Täname Tartu ülikooli üliõpilast Alo I. Kuusikut, kes prof Eero Medijaineni juhendamisel pani kokku olulise osa ajajoone algmaterjalist.

Fotoallkirjade vaatamiseks mine kursoriga fotole.

Head ajarännakut!

Eesti välisministeerium

Eesti suursaatkond Viinis

Eellugu
Austria-Ungaril olid esindused Venemaa Balti provintsides juba enne Esimest maailmasõda. Tallinnas (Reval) avati konsulaat 1867. aasta 18. märtsil.
Kui 1914. aastal puhkes Austria-Ungari ja Venemaa vahel sõda, suleti konsulaat päevapealt ning diplomaatilisest tavast hoolimata konfiskeeriti kõik dokumendid.
Viimased sõjaeelsed Austria-Ungari (au)konsulid Tallinnas olid suurärimehed John Elfenbein (1889–1900) ja Christian Wilhelm Luther (1900–1914).
1. veebruar 1921
Karl Menning nimetati Eesti Vabariigi asjuriks ja kindral-konsuliks Austriasse Karl Menning aastal 1919. Foto: välisministeeriumi arhiiv Karl Menning aastal 1919. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Oma volikirja andis ta üle 12. juulil, Karl Menning resideeris Berliinis.

Vabariigi valitsuse otsus Karl Menningu määramisest asjuriks. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.31.3.13872)

Vabariigi valitsuse otsus Karl Menningu määramisest asjuriks. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.31.3.13872)

11. juuni 1921
Austria tunnustas Eesti Vabariiki de jure Teade Austria välisministeeriumi ametlikus väljaandes „Verordnungsblatt des österreichischen Bundesministerium für Äusseres, 9. juuli 1921“ Eesti de jure tunnustamisest 11. juunil 1921. aastal. Foto: Austria välisministeeriumi arhiiv Teade Austria välisministeeriumi ametlikus väljaandes „Verordnungsblatt des österreichischen Bundesministerium für Äusseres, 9. juuli 1921“ Eesti de jure tunnustamisest 11. juunil 1921. aastal. Foto: Austria välisministeeriumi arhiiv
Austria tunnustas Eesti Vabariiki de jure, avaldades sellekohase teate Austria välisministeeriumi ametlikus väljaandes 9. juulil 1921 „Verordnungsblatt des österreichischen Bundesministerium für Äusseres“. Austria valitsus teavitas 24. juunil de jure tunnustamisest Karl Menningut, kes omakorda teavitas välisministeeriumi Tallinnas 25. juunil.

17. november 1921
Eesti esimeseks aukonsuliks Viinis kinnitati Erich Georg Voldemar Andresen Välisministri otsus Erich Andreseni nimetamisest aukonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.957.3.415) Välisministri otsus Erich Andreseni nimetamisest aukonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.957.3.415)

Erich Andreseni diplomaatilise passi ankeet. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.957.16.2a)

Erich Andreseni diplomaatilise passi ankeet. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.957.16.2a)

23. veebruar 1922
Austria esimeseks aukonsuliks Eestis nimetati Robert Artur Holst Robert Artur Holst. Foto: Rahvusarhiiv Robert Artur Holst. Foto: Rahvusarhiiv
Robert Artur Holst oli edukas ettevõtja Eestis. Ta õppis Tartu reaalkoolis ning hiljem Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Konsulina tegutses Robert Holst kuni 26. septembrini 1932. Konsulaadi aadress oli Kinga tänav 1.
14. juuli 1924
Austria esimene saadik Nikolaus Post andis üle oma volikirja Eesti Vabariigi riigivanemale
Nikolaus Post oli alates 8. novembrist 1921. aastal Austria saadik Poolas.
Austria saadikud Eestis resideerusid Varssavis ning Austria diplomaatiline suhtlus liikus sageli läbi Eesti saatkonna Poolas. Nikolaus Post oli saadik Eestis kuni 1930. aasta 18. märtsini, mil ta kutsuti tagasi kirjutiste tõttu, kus ta oli liigselt Saksamaad kritiseerinud.
15. juuni 1925
Eesti esimeseks saadikuks Austrias nimetati Karl Menning Karl Menning 1924. aastal. Foto: Rahvusarhiiv Karl Menning 1924. aastal. Foto: Rahvusarhiiv
1923. aastal nimetati Karl Menning täievoliliseks saadikuks Saksamaale ning 15. juunil 1925. aastal nimetati ta ka saadikuks Austriasse. Maailmasõdade vahelisel perioodil esindati Eesti Vabariiki Austrias enamasti läbi saatkonna Saksamaal.
Menning oli saadikuks novembrini 1933, seejärel esindasid Eestit Austrias kuni 1937. aastani asjurid.
1926–1928
Konsulaarlepe ja kaubanduslepe Välisministri teadaanne konsulaarleppe ratifitseerimisest. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.957.5.296) Välisministri teadaanne konsulaarleppe ratifitseerimisest. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.957.5.296)
Kahepoolsed suhted väljendusid mitmete oluliste lepete sõlmimises. 15. oktoobril 1926 kirjutas Karl Menning Viinis alla konventsioonile konsulaarleppe ning kurjategijate väljaandmise ja kriminaalasjus kohtuliku abistamise kohta.
Konsulaarleppe ratifikatsioonikirjad vahetati 28. juunil 1929. aastal ning see jõustus kuu möödudes, 28. juulil.
Kaubandusleppe ratifikatsioonikirjad vahetati 24. mail 1928 ning see jõustus 3. juunil 1928. aastal.

Kaubandusleppe Austria-poolse ratifitseerimiskirja viimane lehekülg. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.957.5.490)

Kaubandusleppe Austria-poolse ratifitseerimiskirja viimane lehekülg. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.957.5.490)

11. detsembril 1928. aastal kirjutati Varssavis alla Eesti-Austria kaubandusleppele.
Leppele kirjutas alla Eesti volitatud saadik Poolas Otto Strandman ning Austria poolt saadik Poolas Nikolaus Post. Kaubanduslepe jõustus 4. juulil 1929. aastal.

1. aprill 1929
Eesti ja Austria vahel kehtestati viisavabadus
Eesti Vabariigi välisminister Hans Rebane tegi valitsusele ettepaneku kaotada ära vastastikku viisad. Sisse- ja läbisõiduviisade kaotamises Eesti ja Austria vahel lepiti kokku nootide vahetamisel teel.
8. jaanuar 1931
Austria saadik Robert Egon Hein andis üle oma volikirja Eesti Vabariigi riigivanemale
Saadik resideeris Varssavis.
9. juuli 1932
Austria uueks aukonsuliks Eestis nimetati Arthur Ströhm Arthur Ströhmi foto välispassist 1935. aastal. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.1.3.4556) Arthur Ströhmi foto välispassist 1935. aastal. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.1.3.4556)
Arthur Carl Franz Ströhm oli kirjastaja ja raamatukaupmees. Aukonsuliks oli ta 1938. aasta 15. märtsini, mil sai kirja, kus tal kästakse konsulaartegevused lõpetada ning anda kõik konsulaadiga seotud dokumendid üle Saksa võimudele. Sellega seoses suleti konsulaat Tallinnas ning dokumendid saadeti 23. märtsil 1938. aastal Saksa võimudele.
8. veebruar 1933
Austria saadik Maximilian Hoffinger andis üle oma volikirja Eesti Vabariigi riigivanemale
Saadik resideeris Varssavis.
1. mai 1935
Eesti aukonsuliks Viinis nimetati Martin Bunzl Välisministri kässkiri Martin Bunzli nimetamisest aupeakonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.957.3.416) Välisministri kässkiri Martin Bunzli nimetamisest aupeakonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.957.3.416)
Eesti aukonsuliks Viinis määrati 30. aprillil 1935. aastal Martin Bunzl, ametliku tiitliga aupeakonsul. Ta ei tulnud asendama varasemat konsulit, Erich Anderseni, kes jäi konsulaadi tegevust juhtima. Ametlikult tunnustati teda konsulina 24. mail 1935. aastal. Konsulaadi kantselei uueks aadressiks sai Martin Bunzelile kuuluvate ruumide aadress Strobelgasse 2, Viin.
Pärast konsulaadi sulgemist 1938. aastal sai Martin Bunzl Eesti kodakondsuse ja emigreerus Eestisse.

Martin Bunzl. Foto: geni.com

Martin Bunzl. Foto: geni.com

13. mai 1937
Austria saadik Heinrich Schmid andis üle volikirja Eesti Vabariigi riigivanemale Austria saadik Eestis Heinrich Schmid aukompanii ees Kadriorus. Teda saadavad Tallinna linna komandant kolonel Jaan Junkur ja Toompea lossi komandant kolonel-leitnant Konstantin Kanep. Foto: Rahvusarhiiv Austria saadik Eestis Heinrich Schmid aukompanii ees Kadriorus. Teda saadavad Tallinna linna komandant kolonel Jaan Junkur ja Toompea lossi komandant kolonel-leitnant Konstantin Kanep. Foto: Rahvusarhiiv
Saadik resideeris Riias. Ta vabastati saadikukohustustest seoses Austria annekteerimisega 13. märtsil 1938. aastal.
24. märts 1937
Eesti saadikuks Austrias nimetati Johan Leppik Johan Leppik. Foto: välisministeeriumi arhiiv Johan Leppik. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Saadik resideerus Roomas ning esindas Eestit Itaalias, Ungaris ja Austrias.
Saadik andis volikirja Austria presidendile Wilhelm Mikasele üle 3. juunil 1937.

Riigivanema otsus Johann Leppiku nimetamisest saadikuks Austriasse. Foto: Rahvusarhiiv (ERA.31.3.13723)

Riigivanema otsus Johann Leppiku nimetamisest saadikuks Austriasse.
Foto: Rahvusarhiiv (ERA.31.3.13723)

12. märts 1938
Anschluss (Anchluß) – Saksamaa annekteeris Austria Saksa väed ületamas Austria piiri. Saksa väed ületamas Austria piiri.
Saksamaa välisministeerium võttis üle kõik Austria välissuhtluse kohustused.
28. märts 1939
Eesti aukonsuliks Viini nimetatati Adolf Gustav Oswald Hermsen Välisministri käskkiri Osvald Hermseni määramisest aukonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv (ERA. 957.3.651) Välisministri käskkiri Osvald Hermseni määramisest aukonsuliks. Foto: Rahvusarhiiv (ERA. 957.3.651)
Ametliku tunnustuse konsulina sai Hermsen Berliini käest 1939. aasta 1. juulil. Konsuli põhiülesandeks oli konsulaadi likvideerimine ja kõikide dokumentide üleandmine.
Juuni–august 1940
Algas Eesti Vabariigi inkorporeerimine ja tasalülitamine Nõukogude Liitu Miiting Tallinnas 24. juulil 1940. aastal. Foto: Rahvusarhiiv Miiting Tallinnas 24. juulil 1940. aastal. Foto: Rahvusarhiiv
21.06.1940 teostati Eestis Punaarmee toel riigipööre. 6. augustil „võeti Eesti NSV vastu“ NSV Liidu koosseisu. 8. augustil otsustas Eesti NSV valitsus likvideerida kõik Eesti saatkonnad, konsulaadid ja aukonsulaadid ning anda nende varad üle kohapealsetele NSV Liidu esindustele. 25. augustiks nõuti kõikide Eestis olevate välissaadikute lahkumist. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu otsusega 11. septembrist 1940 likvideeriti välisministeerium.

Nii suleti ka Berliinis asuv Eesti saatkond. Kuna Eesti oli muutunud osaks Nõukogude Liidust, viidi kõik Viini konsulaadi dokumendid 1940. aasta septembris Moskvasse.

Loe, kuidas Eesti välisministeerium ja saatkonnad likvideeriti, aga Eesti riigi järjepidevust jäid hoidma vabasse maailma jäänud Eesti diplomaadid: https://vm.ee/et/kuidas-valisministeerium-ja-saatkonnad-likvideeriti-aga-eesti-riigi-jarjepidevust-jaid-aastail-1940

1978
Viini Ülikooli Fenno-Ugristika Instituudis hakati õpetama eesti keelt Eesti suursaadik Austrias Rein Oidekivi esinemas Fenno-Ugristika Instituudis eesti keele päeval 20.05.2016. Foto: Fenno-Ugristika Instituut Eesti suursaadik Austrias Rein Oidekivi esinemas Fenno-Ugristika Instituudis eesti keele päeval 20.05.2016. Foto: Fenno-Ugristika Instituut
Esimeseks lektoriks oli Lundi Ülikooli lõpetanud Imbi Sooman, kes oli aastast 1972 õpetanud Viini Ülikoolis rootsi keelt.
1988–1989
Laulev revolutsioon ja Balti kett, vabanemise tuuled Balti kett. Foto: Rahvusarhiiv, Harald Lepikson Balti kett. Foto: Rahvusarhiiv, Harald Lepikson
Laulev revolutsioon Eestis ja rahvuslik taasärkamine Balti riikides ning samuti Berliini müüri langemine 1989. aastal tõid Balti riikidele kaasa rahvusvahelise üldsuse toetuse.

23. augustil 1989 moodustati seni ühe silmapaistvaima rahumeelse poliitilise massimeeleavaldusena Molotovi-Ribbentropi pakti 50. aastapäeval kolme Balti riiki läbiv pikk inimkett, kus inimesed ühendasid käed, et juhtida tähelepanu Balti riikide olukorrale.

28. august 1991
Austria tegi ettepaneku diplomaatiliste suhete taastamiseks Austria välisasjade liiduministri Alois Mocki kiri välisminister Lennart Merile. Foto: välisministeeriumi arhiiv Austria välisasjade liiduministri Alois Mocki kiri välisminister Lennart Merile. Foto: välisministeeriumi arhiiv

Kirja eestikeelne tõlge

Austria välisasjade liiduministri Alois Mocki kiri välisminister Lennart Merile koos eestikeelse tõlkega. Foto: välisministeeriumi arhiiv

8. jaanuar 1992
Eesti ja Austria vahel taastati diplomaatilised suhted, kui Manfred Ortner, Austria esimene suursaadik Eestis pärast Eesti iseseisvuse taastamist, andis üle oma volikirja Ülemnõukogu esimehele Austria suursaadik Manfred Ortner üle andmas volikirja Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütlile 8. jaanuaril 1992. Foto: välisministeeriumi arhiiv Austria suursaadik Manfred Ortner üle andmas volikirja Ülemnõukogu esimees Arnold Rüütlile 8. jaanuaril 1992. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Manfred Ortner resideeris Helsingis ja oli ametis kuni aastani 1994.

Järgmised Austria suursaadikud olid:
Wendelin Ettmayer asukohaga Helsingis (1994–1997)
Michael Miess (1997–2001), suursaadikud resideerisid sellest ajast Tallinnas
Jakub Forst-Battaglia (2001–2006)
Angelika Saupe-Berchtold (2007–2011)
Renate Kobler (2011–2015)
Doris Danler (2015–2019)
Julius Lauritsch (17.09.2019–)

Jaanuar 1992
Viinis asutati Austria-Eesti Selts (Die Österreichisch-Estnische Gesellschaft) Imbi Sooman esinemas Austria kirjanduse ja ajaloo sümpoosionil Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses Tallinnas 1996. Foto: Rahvusarhiiv Imbi Sooman esinemas Austria kirjanduse ja ajaloo sümpoosionil Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses Tallinnas 1996. Foto: Rahvusarhiiv
Seltsi asutaja ja president oli Imbi Sooman, Viini Ülikooli rootsi ja eesti keele lektor.
12. märts 1992
Eesti esimeseks aupeakonsuliks Austrias nimetati Salzburgi Ülikooli professor Henn-Jüri Uibopuu Henn-Jüri Uibopuu aastal 1990. Foto: Rahvusarhiiv Henn-Jüri Uibopuu aastal 1990. Foto: Rahvusarhiiv
Henn-Jüri Uibopuu sai ametliku tunnustuse konsulina 12. märtsil 1992. Konsulikohustused lõpetas ta 2010. aastal.

Teised Eesti aukonsulid Austrias:
Rainer Henn (alates 1999 Viinis)
Michael F. Seidl-Pohlros (alates 2009 Grazis)
Klaus A. Schmied (alates 2010 Linzis)
Sirje Winding-Frauenlob (alates 2011 Salzburgis)
Hubert Tramposch (alates 2012 Innsbruckis)

29. juuli 1992
Enn Vels nimetati Austria esimeseks aukonsuliks Eestis pärast Eesti iseseisvuse taastamist Enn Vels. Foto raamatust „Konsulat Estland“ Enn Vels. Foto raamatust „Konsulat Estland“
Enn Vels sai eksekvatuuri 1992. aasta 29. juulil, kuid lõi juba 1991. aastal Austria esindamise eesmärgil kontori.
September 1992
Luuakse alaline OSCE (sel ajal veel CSCE) esindus Viinis Kalev Stoicescu aastal 1993 (Foto: Rahvusarhiiv / Peeter Langovits) Kalev Stoicescu aastal 1993 (Foto: Rahvusarhiiv / Peeter Langovits)
Esimeseks Eesti esindajaks oli Kalev Stoicescu, kes tegeles vajadusel ka Austria-Eesti kahepoolsete suhetega.
September 1993
Viinis alustas tööd Eesti saatkond, ajutine asjur oli Sven Jürgenson Sven Jürgenson. Foto: välisministeeriumi arhiiv Sven Jürgenson. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Saatkond asus kuni 1997. aastani aadressil Marokkanengasse 22/6 ja ruume jagati CSCE / OSCE esindusega. Aastail 1997–2013 asus saatkond eraldi aadressil Wohllebengasse 9/13, aprillist 2013 asuvad saatkond ja OSCE esindus koos aadressil Wohllebengasse 9/12.

Eesti saatkond Viinis Wohllebengasse 9/12. Foto: Eesti saatkond Viinis

Eesti saatkond Viinis Wohllebengasse 9/12. Foto: Eesti saatkond Viinis

Jaanuar 1995
Eesti esimeseks suursaadikuks Austrias nimetati Toivo Tasa Toivo Tasa. Foto: välisministeeriumi arhiiv Toivo Tasa. Foto: välisministeeriumi arhiiv
Järgmised Eesti suursaadikud Austrias olid:
Mart Laanemäe (1999–2003)
Katrin Saarsalu-Layachi (2003–2009)
Eve-Külli Kala (2010–2015)
Rein Oidekivi (2015–2018)
Toomas Kukk (2018–)
20. mai 1995
Eesti Rahvusraamatukogus avati Austria lugemissaal (praeguse nimega Austria lugemisala)
Sinna koondati kokku 4000 Austria valitsuse kingitud raamatut.
31. oktoober 1997
Tallinnas avati Austria saatkond Austria saatkonna avamine 1997. Foto: välisministeeriumi arhiiv, Voldemar Maask Austria saatkonna avamine 1997. Foto: välisministeeriumi arhiiv, Voldemar Maask
Eestis ametlikul visiidil viibiv Austria asekantsler ja välisminister Wolfgang Schüssel avasid Tallinnas aadressil Kaarli pst 5 Austria saatkonna. Sellel aadressil asuti kuni uute ruumide valmimiseni aadressil Vambola 6, kus saatkond asub ka praegu.
Wolfgang Schüssel oli esimene Austria välisminister, kes on Eestit külastanud.
Juuli 2000
President Lennart Meri visiit Austriasse Lennart Meri kohtumas Salzburgi eestlastega, paremal tulevane aukonsul Sirje Winding-Frauenlob. Foto: Salzburgi Eesti Selts Lennart Meri kohtumas Salzburgi eestlastega, paremal tulevane aukonsul Sirje Winding-Frauenlob. Foto: Salzburgi Eesti Selts
Lennart Meri viibis Salzburgis, kus talle anti üle Batlineri Instituudi Väikeriikide auhind 23. juulil.
Lennart Meri visiit andis tõuke Salzburgi ja selle lähiümbruse eestlaste tihedamale läbikäimisele, mille tulemusel asutati 2002. aastal Salzburgi Eesti Selts.
24.–25. aprill 2002
Austria liidupresident Thomas Klestili ametlik visiit Eestisse
President Klestil kohtus Eesti riigijuhtidega ja avas Eesti-Austria majandusfoorumi.
19.–20. november 2002
President Arnold Rüütli visiit Austriasse President Rüütel kohtumas president Klestiliga. Foto: Kaimbacher President Rüütel kohtumas president Klestiliga. Foto: Kaimbacher
President Rüütel kohtus Austria liidupresidendi Thomas Klestiliga ja osales Paneuroopa Liidu presidendi Otto von Habsburgi 90. juubeli tähistamisel.
12. aprill 2007
Austria liidupresident Heinz Fischeri töövisiit Eestisse President Heinz Fisher koos abikaasa Margit Fischeriga Kumu kunstimuuseumis Foto: välisministeeriumi arhiiv, Erik Peinar President Heinz Fisher koos abikaasa Margit Fischeriga Kumu kunstimuuseumis Foto: välisministeeriumi arhiiv, Erik Peinar
President Fischer kohtus Eesti riigijuhtidega ning külastas Kadrioru Kunstimuuseumi ja KUMU kunstimuuseumit.
9.–10. detsember 2011
President Toomas Hendrik Ilvese visiit Austriasse President Ilves kohtumas president Fisheriga. Foto: Austria / Dragan Tatic BP Heinz Fischer empfŠngt den PrŠsidenten von Estland, Toomas Henrik Vilves zu einem GesprŠch in der Hofburg, Wien, 09.12.2011, FOTO: Dragan TATIC
President Ilves kohtus Austria presidendi Heinz Fischeriga ja osales neljandal maailmapoliitika konverentsil.
30. juuni–1. juuli 2014
Austria liidupresident Heinz Fischeri ametlik visiit Eestisse
President Fischer kohtus Eesti riigijuhtidega ja osales Eesti-Austria majandusfoorumil.
1.–2. jaanuar 2018
Eesti president Kersti Kaljulaidi visiit Austriasse
Kersti Kaljulaid viibis Austrias president Alexander Van der Belleni kutsel Viini Filharmoonikute traditsioonilisel uusaastakontserdil ning sellele järgneval lõunal.
30. mai–3. juuni 2018
Austria liidupresident Alexander Van der Belleni ametlik visiit Eestisse Presidendid Alexander Van der Bellen ja Kersti Kaljulaid andmas pressikonverentsi Kadrioru lossi aias. Foto: Presidendi Kantselei Presidendid Alexander Van der Bellen ja Kersti Kaljulaid andmas pressikonverentsi Kadrioru lossi aias. Foto: Presidendi Kantselei
Austria presidendi Alexander Van der Belleni suguvõsa juured ulatuvad Eestisse ja seetõttu oli see visiit mitmes mõttes eriline. Ametlike kohtumiste kõrval oli liidupresident Van der Bellenil soov kohtuda oma Eestis elavate sugulastega ja külastada Saaremaad, kus 1931. aastal abiellusid tema vanemad.
19. september 2018
Eesti suursaadik Austrias Toomas Kukk andis üle volikirja Austria liidupresident Alexander Van der Bellenile Toomas Kukk volikirja üle andmas. Foto: välisministeeriumi arhiiv Toomas Kukk volikirja üle andmas. Foto: välisministeeriumi arhiiv
17. september 2019
Austria suursaadik Eestis Julius Lauritsch andis üle volikirja president Kersti Kaljulaidile
11. juuni 2021
Möödub 100 aastat päevast, millest Austria tunnustas Eesti Vabariiki de jure, mis pani aluse ametlikele diplomaatilistele suhetele

Österreich erkannte die Republik Estland de jure am 11. Juni 1921. an, was den Grundstein für formelle diplomatische Beziehungen legte.

Die Außenministerien Estlands und Österreichs vereinbarten 2021, den 11. Juni als das Datum der offiziellen Anerkennung Estlands durch Österreich zu betrachten. Damals gab Österreich im „Verordnungsblatt des österreichischen Bundesministeriums für Äußeres“ seine Anerkennung Estlands de jure am 11. Juni 1921. bekannt.

Für das Jubiläumsjahr haben wir einen Zeitstrahl der Beziehungen zwischen Estland und Österreich zusammengestellt. Es handelt sich um eine chronologische Galerie historischer Fotografien, Dokumente und Texte, die einen Überblick über die einzigartigen und wichtigen Momente in der Beziehung zwischen den beiden Ländern im Laufe von 100 Jahren bietet.

Wir danken Alo I. Kuusik, Student an der Universität Tartu, der unter der Leitung von Prof. Eero Medijainen einen wichtigen Teil des Originalmaterials für den Zeitstrahl zusammentrug.

Um die Beschriftung der Bilder zu sehen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Fotos.

Gute Zeitreise!

Das Estnische Außenministerium

Estnische Botschaft in Österreich

Vorgeschichte
Österreich-Ungarn verfügte bereits vor dem Ersten Weltkrieg über Vertretungen in den baltischen Provinzen Russlands. Das Konsulat in Tallinn (Reval) wurde am 18.03.1867 eröffnet.
Als 1914 zwischen Österreich-Ungarn und Russland der Krieg ausbrach, wurde das Konsulat plötzlich geschlossen und entgegen aller diplomatischer Gepflogenheiten sämtliche Dokumente beschlagnahmt.
Die letzten (Honorar-)Konsuln Österreich-Ungarns vor dem Krieg in Tallinn waren die Unternehmer John Elfenbein (1889–1900) und Christian Wilhelm Luther (1900–1914).
1. Februar 1921
Karl Menning wird zum Geschäftsträger und Generalkonsul der Republik Estland in Österreich ernannt Karl Menning 1919. Foto: Archiv des Außenministeriums Karl Menning 1919. Foto: Archiv des Außenministeriums
Seine Vollmacht übergab er am 12. Juli. Karl Menning residierte in Berlin.

Entscheidung der Regierung, Karl Menning zum Geschäftsträger zu ernennen. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.31.3.13872)

Entscheidung der Regierung, Karl Menning zum Geschäftsträger zu ernennen. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.31.3.13872)

11. Juni 2021
Österreich erkennt die Republik Estland de jure an. Die diesbezügliche Bekanntmachung erfolgt im „Verordnungsblatt des österreichischen Bundesministeriums für Äußeres“ vom 9. Juli 1921. Bekanntmachung im „Verordnungsblatt des österreichischen Bundesministeriums für Äußeres“ vom 9. Juli 1921 über die Anerkennung Estlands de jure am 11. Juni 1921. Foto: Archiv des österreichischen Außenministeriums Bekanntmachung im „Verordnungsblatt des österreichischen Bundesministeriums für Äußeres“ vom 9. Juli 1921 über die Anerkennung Estlands de jure am 11. Juni 1921. Foto: Archiv des österreichischen Außenministeriums
Die österreichische Regierung informiert Karl Menning am 24. Juni über die Anerkennung de jure, welcher wiederum am 25. Juni das Außenministerium in Tallinn darüber in Kenntnis setzt.

17. November 1921
Erich Georg Voldemar Andresen wird als erster Honorarkonsul Estlands in Wien bestätigt
Erich Andresen war ein in Estland geborener Ingenieur, der seit 1914 in Wien lebte.
Andresen wird am 1. September 1921 zum Konsul ernannt. Österreich erkennt ihn am 17. November 1921 als Konsul an. Er ist Konsul bis August 1940.

Fragebogen zum Diplomatenpass von Erich Andresen Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.957.16.2a)

Fragebogen zum Diplomatenpass von Erich Andresen Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.957.16.2a)

23. Februar 1922
Robert Artur Holst wird zum ersten Honorarkonsul Österreichs in Estland ernannt Robert Artur Holst. Foto: Estnisches Nationalarchiv Robert Artur Holst. Foto: Estnisches Nationalarchiv
Robert Artur Holst war erfolgreicher Unternehmer in Estland. Er besuchte die Tartuer Realschule und studierte später an der Juristischen Fakultät der Universität Tartu. Robert Holst diente als Konsul bis zum 26. September 1932. Die Adresse des Konsulats war Kinga 1.
14. Juli 1924
Österreichs erster Gesandter Nikolaus Post übergibt seine Vollmacht an den Staatsältesten der Republik Estland
Nikolaus Post war ab dem 8. November 1921. österreichischer Gesandter in Polen.
Die österreichischen Gesandten in Estland residierten in Warschau und die diplomatische Kommunikation mit Österreich erfolgte häufig über die estnische Botschaft in Polen.
Nikolaus Post war bis zum 18. März 1930 Botschafter in Estland, bis er aufgrund von Schriften abberufen wurde, in denen er Deutschland übermäßig kritisiert hatte.
15. Juni 1925
Karl Menning wird zum ersten Gesandten Estlands in Österreich ernannt Karl Menning 1924. Foto: Estnisches Nationalarchiv Karl Menning 1924. Foto: Estnisches Nationalarchiv
1923. wurde Karl Menning bevollmächtigter Gesandter in Deutschland und am 15. Juni 1925. außerdem zum Gesandten in Österreich ernannt. In der Zeit zwischen den Weltkriegen war die Republik Estland größtenteils durch ihre Botschaft in Deutschland in Österreich vertreten.
Menning war bis November 1933 Botschafter Estlands, bis 1937 vertraten dann Geschäftsträger Estland in Österreich.
1926–1928
Konsularabkommen und Handelsabkommen Mitteilung des Außenministers über die Ratifizierung des Konsularabkommens. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.957.5.296) Mitteilung des Außenministers über die Ratifizierung des Konsularabkommens. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.957.5.296)
Die bilateralen Beziehungen spiegelten sich im Abschluss einer Reihe wichtiger Abkommen wider. Am 15. Oktober 1926 unterzeichnet Karl Menning in Wien das Übereinkommen über den Konsularvertrag und über die Auslieferung von Kriminellen und die gerichtliche Unterstützung bei Rechtssachen.
Die Ratifizierungsdokumente des Konsularabkommens werden am 28. Juni 1929 ausgetauscht, einen Monat später am 28. Juli tritt es in Kraft.
Die Rationierungsdokumente des Handelsabkommens werden am 24. Mai 1928 ausgetauscht, dieses tritt am 3. Juni 1928 in Kraft.

Die letzte Seite der österreichischen Ratifizierung des Handelsabkommens. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.957.5.490)

Die letzte Seite der österreichischen Ratifizierung des Handelsabkommens. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.957.5.490)

Am 11. Dezember 1928 wird in Warschau das estnisch-österreichische Handelsabkommen unterzeichnet.
Das Abkommen wurde von Otto Strandman, dem bevollmächtigten Botschafter Estlands in Polen, und Nikolaus Post, dem Botschafter Österreichs in Polen, unterzeichnet. Das Handelsabkommen trat am 4. Juli 1929 in Kraft.

1. April 1929
Visumfreiheit zwischen Estland und Österreich wird eingeführt Die Entscheidung der Regierung der Republik Estland, Visa mit Österreich abzuschaffen. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.31.3.5551) Die Entscheidung der Regierung der Republik Estland, Visa mit Österreich abzuschaffen. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.31.3.5551)
Der Außenminister der Republik Estland Hans Rebane schlägt der Regierung vor, die gegenseitige Visumpflicht abzuschaffen. Die Abschaffung der Einreise- und Transitvisa zwischen Estland und Österreich wurde durch Briefverkehr vereinbart.
9. Juli 1932
Arthur Ströhm wird zum neuen österreichischen Honorarkonsul in Estland ernannt Foto von Arthur Strohms aus dem Reisepass, 1935 Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.1.3.4556) Foto von Arthur Strohms aus dem Reisepass, 1935 Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.1.3.4556)
Arthur Carl Franz Strohm war Verleger und Buchhändler. Er war Honorarkonsul bis zum 15. März 1938, als er ein Schreiben erhielt, in dem er dazu aufgefordert wurde, seine konsularische Tätigkeit niederzulegen und alle Dokumente im Zusammenhang mit dem Konsulat an die deutschen Behörden zu übergeben. In Zusammenhang damit wurde das Konsulat in Tallinn geschlossen und die Dokumente am 23. März 1938 an die deutschen Behörden gesandt.
1. Mai 1935
Martin Bunzl wird zum Honorarkonsul Estlands in Wien ernannt Anweisung des Außenministers zur Ernennung Martin Bunzls zum Honorargeneralkonsul. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.957.3.416) Anweisung des Außenministers zur Ernennung Martin Bunzls zum Honorargeneralkonsul. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.957.3.416)
Zum Honorarkonsul Estlands in Wien wurde am 30. April 1935 Martin Bunzl ernannt. Er erhielt den offiziellen Titel Honorargeneralkonsul. Der frühere Konsul Erich Andersen wurde durch ihn nicht ersetzt, sondern blieb weiterhin für die Geschäfte des Konsulats verantwortlich. Offiziell wurde er am 24. Mai 1935 als Konsul anerkannt. Seinen neuen Sitz erhielt das Konsulat in Martin Bunzel gehörenden Räumlichkeiten in der Strobelgasse 2 in Wien.
Nachdem das Konsulat 1938 geschlossen wurde, erhielt Martin Bunzl die estnische Staatsbürgerschaft und emigrierte nach Estland.

Martin Bunzl. Foto: geni.com

Martin Bunzl. Foto: geni.com

13. Mai 1937
Der österreichische Gesandte Heinrich Schmid übergibt seine Vollmacht an den Staatsältesten der Republik Estland Der österreichische Botschafter in Estland Heinrich Schmid vor einer Ehrenformation in Kadriorg . Er wird von Oberst Jaan Junkur, Kommandant der Stadt Tallinn, und Oberstleutnant Konstantin Kanep, Kommandant der Burg Tallinn, begleitet. Foto: Estnisches Nationalarchiv Der österreichische Botschafter in Estland Heinrich Schmid vor einer Ehrenformation in Kadriorg . Er wird von Oberst Jaan Junkur, Kommandant der Stadt Tallinn, und Oberstleutnant Konstantin Kanep, Kommandant der Burg Tallinn, begleitet. Foto: Estnisches Nationalarchiv
Der Gesandte residierte in Riga. Er wurde im Zusammenhang mit der Annexion Österreichs am 13. März 1938 aus seinen Pflichten als Gesandter entlassen.
24. März 1937
Johan Leppik wird zum Botschafter Estlands in Österreich ernannt Johan Leppik. Foto: Archiv des Außenministeriums Johan Leppik. Foto: Archiv des Außenministeriums
Der Gesandte residierte in Rom und vertrat Estland in Italien, Ungarn und Österreich.
Der Gesandte überreichte seine Vollmacht am 3. Juni 1937 dem österreichischen Präsidenten Wilhelm Miklas.

Beschluss des Staatsältesten, Johann Leppik zum Gesandten in Österreich zu ernennen. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.31.3.13723)

Beschluss des Staatsältesten, Johann Leppik zum Gesandten in Österreich zu ernennen.
Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA.31.3.13723)

12. März 1938
Anschluss (Anschluß) – Deutschland annektiert Österreich Deutsche Truppen überqueren die österreichische Grenze. Deutsche Truppen überqueren die österreichische Grenze.
Das deutsche Außenministerium übernahm alle außenpolitischen Aufgaben Österreichs.
28. März 1939
Adolf Gustav Oswald Hermsen wird zum Honorarkonsul Estlands in Wien ernannt Anweisung des Außenministers zur Ernennung Osvald Hermsens zum Honorarkonsul. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA. 957.3.651) Anweisung des Außenministers zur Ernennung Osvald Hermsens zum Honorarkonsul. Foto: Estnisches Nationalarchiv (ERA. 957.3.651)
Die offizielle Anerkennung als Konsul erhielt Hermsen am 1. Juli 1939 aus Berlin. Die Hauptaufgabe des Konsuls bestand darin, das Konsulat zu liquidieren und alle Dokumente zu übergeben.
Juni–August 1940
Die Inkorporation und Gleichschaltung der Republik Estland in die Sowjetunion beginnt Kundgebung in Tallinn am 24. Juli 1940. Foto: Estnisches Nationalarchiv Kundgebung in Tallinn am 24. Juli 1940. Foto: Estnisches Nationalarchiv
Am 21.06.1940 wurde in Estland mit Unterstützung der Roten Armee ein Putsch durchgeführt. Am 6. August wird Estland in die Sowjetunion „aufgenommen“. Am 8. August beschloss die Regierung der Estnischen SSR, alle estnischen Botschaften, Konsulate und Honorarkonsulate zu liquidieren und ihr Vermögen an die Vertretungen der Sowjetunion vor Ort zu übergeben. Bis zum 25. August hatten alle ausländischen Botschafter Estland zu verlassen. Durch Beschluss des Rates der Volkskommissare der Estnischen SSR vom 11. September 1940 wurde das Außenministerium aufgelöst.

So wurde auch die estnische Botschaft in Berlin geschlossen. Da Estland Teil der Sowjetunion geworden war, wurden im September 1940 alle Dokumente des Wiener Konsulats an Moskau übergeben.

Lesen Sie, wie das estnische Außenministerium und die Botschaften liquidiert wurden, die Kontinuität des estnischen Staates jedoch von den estnischen Diplomaten aufrechterhalten wurde, die in der freien Welt blieben: https://vm.ee/et/kuidas-valisministeerium-ja-saatkonnad-likvideeriti-aga-eesti-riigi-jarjepidevust-jaid-aastail-1940

1978
Am Institut für Finnougristik der Universität Wien wird der Estnischunterricht aufgenommen, welcher konsequent bis heute stattfindet Der estnische Botschafter in Österreich Rein Oidekivi im Institut für Finnougristik Institut am Tag der estnischen Sprache am 20.05.2016. Foto: Institut für Finnougristik Der estnische Botschafter in Österreich Rein Oidekivi im Institut für Finnougristik Institut am Tag der estnischen Sprache am 20.05.2016. Foto: Institut für Finnougristik
Erste Lektorin war Imbi Sooman, Absolventin der Universität Lund, die seit 1972 Schwedisch an der Universität Wien lehrte.
1988–1989
Singende Revolution und der baltische Weg, die Winde der Befreiung Der Baltische Weg. Foto: Estnisches Nationalarchiv, Harald Lepikson Der Baltische Weg. Foto: Estnisches Nationalarchiv, Harald Lepikson
Die Singende Revolution in Estland und das nationale Wiedererwachen in den baltischen Staaten sowie der Fall der Berliner Mauer 1989 brachten den baltischen Staaten die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft.

Am 23. im August 1989 wurde zum 50. Jahrestag des Molotow-Ribbentrop-Pakts als einer der bisher prominentesten friedlichen politischen Massenproteste eine lange Menschenkette gebildet, welche durch die drei baltischen Staaten verlief und bei der sich die Menschen zusammenschlossen, um auf die Situation in den baltischen Staaten aufmerksam zu machen.
28. August 1991
Österreich schlägt vor, die diplomatischen Beziehungen wiederaufzunehmen Brief des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten Alois Mock an Außenminister Lennart Meri mit estnischer Übersetzung. Foto: Archiv des Außenministeriums Brief des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten Alois Mock an Außenminister Lennart Meri mit estnischer Übersetzung. Foto: Archiv des Außenministeriums

Brief des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten Alois Mock an Außenminister Lennart Meri mit estnischer Übersetzung. Foto: Archiv des Außenministeriums

Brief des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten Alois Mock an Außenminister Lennart Meri mit estnischer Übersetzung. Foto: Archiv des Außenministeriums

8. Januar 1992
Die diplomatischen Beziehungen zwischen Estland und Österreich wurden wiederhergestellt, als Manfred Ortner, Österreichs erster Botschafter in Estland nach der Wiederherstellung der estnischen Unabhängigkeit, seine Vollmacht an den Vorsitzenden des Obersten Sowjets übergab
Manfred Ortner residierte in Helsinki und war bis 1994 im Amt.

Die folgenden österreichischen Botschafter waren:
Wendelin Ettmayer mit Wohnsitz in Helsinki (1994–1997)
Michael Miess (1997–2001), ab diesem Zeitpunkt residierten die Botschafter in Tallinn
Jakub Forst-Battaglia (2001–2006)
Angelika Saupe-Berchtold (2007–2011)
Renate Kobler (2011–2015)
Doris Danler (2015–2019)
Julius Lauritsch (17.09.2019–)

Januar 1992
In Wien wird die Österreich-Estnische Gesellschaft gegründet Imbi Sooman 1996 auf dem Symposium für österreichische Literatur und Geschichte im Under und Tuglas Literaturzentrum in Tallinn. Foto: Estnisches Nationalarchiv Imbi Sooman 1996 auf dem Symposium für österreichische Literatur und Geschichte im Under und Tuglas Literaturzentrum in Tallinn. Foto: Estnisches Nationalarchiv
Gründerin und Präsidentin der Gesellschaft war Imbi Sooman, Lektorin für Schwedisch und Estnisch an der Universität Wien.
12. März 1992
Professor Henn-Jüri Uibopuu von der Universität Salzburg wird zum ersten Honorargeneralkonsul Estlands in Österreich ernannt
Henn-Jüri Uibopuu erhielt die offizielle Anerkennung als Konsul am 12. März 1992. Seine Tätigkeiten als Konsul legte er 2010 nieder.

Weitere Honorarkonsuln Estlands in Österreich:
Rainer Henn (seit 1999 in Wien)
Michael F. Seidl-Pohlros (seit 2009 in Graz)
Klaus A. Schmied (seit 2010 in Linz)
Sirje Winding-Frauenlob (seit 2011 in Salzburg)
Hubert Tramposch (seit 2012 in Innsbruck)

29. Juli 1992
Enn Vels wurde nach der Wiederherstellung der estnischen Unabhängigkeit zum ersten Honorarkonsul Österreichs in Estland ernannt Enn Vels. Foto aus dem Buch „Konsulat Estland“ Enn Vels. Foto aus dem Buch „Konsulat Estland“
Enn Vels erhielt die Exequatur am 29. Juli 1992, richtete aber bereits 1991 ein Büro zur Vertretung Österreichs ein. Enn Vels ist bis heute Honorarkonsul (Stand 2021).
September 1992
Einrichtung einer ständigen OSZE-Vertretung (zu diesem Zeitpunkt KSZE) in Wien
Der erste Vertreter Estlands war Kalev Stoicescu, der sich bei Bedarf auch mit den bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Estland befasste.
September 1993
In Wien nimmt die estnische Botschaft ihren Betrieb mit Sven Jürgenson als interimistischem Geschäftsträger auf Sven Jürgenson. Foto: Archiv des Außenministeriums Sven Jürgenson. Foto: Archiv des Außenministeriums
Die Botschaft befand sich bis 1997 in der Marokkanengasse 22/6 und die Räumlichkeiten wurden mit der KSZE/OSZE-Vertretung geteilt. Von 1997 bis 2013 befand sich die Botschaft separat in der Wohllebengasse 9/13, ab April 2013 befinden sich die Botschaft und das OSZE-Büro zusammen in der Wohllebengasse 9/12.

Estnische Botschaft in Wien, Wohllebengasse 9/12. Foto: Estnische Botschaft in Wien

Estnische Botschaft in Wien, Wohllebengasse 9/12. Foto: Estnische Botschaft in Wien

Januar 1995
Toivo Tasa wird zum ersten Botschafter Estlands in Österreich ernannt Toivo Tasa. Foto: Archiv des Außenministeriums Toivo Tasa. Foto: Archiv des Außenministeriums

Weitere Botschafter in Österreich waren:
Mart Laanemäe (1999–2003)
Katrin Saarsalu-Layachi (2003–2009)
Eve-Külli Kala (2010–2015)
Rein Oidekivi (2015–2018)
Toomas Kukk (2018–)

20. Mai 1995
In der estnischen Nationalbibliothek wird der Österreichische Lesesaal eröffnet (heute Österreichischer Lesebereich)
Insgesamt 4000 von der österreichischen Regierung gespendete Bücher wurden dort zusammengetragen.
31. Oktober 1997
In Tallinn wird die Österreichische Botschaft eröffnet Eröffnung der österreichischen Botschaft 1997. Foto: Archiv des Außenministeriums, Voldemar Maask Eröffnung der österreichischen Botschaft 1997. Foto: Archiv des Außenministeriums, Voldemar Maask
Der sich auf offiziellem Besuch in Estland befindliche österreichische Vizekanzler und Außenminister Wolfgang Schüssel eröffneten die österreichische Botschaft in der Kaarli pst 5 in Tallinn. Diese Adresse diente als Botschaft, bis die neuen Räumlichkeiten in der Vambola 6 fertiggestellt wurden, wo sich auch jetzt die Botschaft befindet.
Wolfgang Schüssel war der erste österreichische Außenminister, der Estland besuchte.
Juli 2000
Präsident Lennart Meri auf Besuch in Österreich Lennart Meri trifft Esten in Salzburg, rechts die spätere Honorarkonsulin Sirje Winding-Frauenlob. Foto: Salzburgisch-Estnische Gesellschaft Lennart Meri trifft Esten in Salzburg, rechts die spätere Honorarkonsulin Sirje Winding-Frauenlob. Foto: Salzburgisch-Estnische Gesellschaft
Lennart Meri besuchte Salzburg, wo er am 23. Juli den Kleinstaatenpreis des Batliner-Instituts entgegennahm.
Lennart Meris Besuch gab den Anstoß zu engeren Beziehungen zwischen Salzburg und den Esten der näheren Umgebung, was 2002 zur Gründung der Salzburgisch-Estnischen Gesellschaft führte.
24.–25. April 2002
Offizieller Besuch des österreichischen Bundespräsidenten Thomas Klestil in Estland Die Präsidenten Thomas Klestil und Arnold Rüütel sowie die Gattinnen Margot Klestil-Löffler und Ingrid Rüütel posieren für Fotografen am Schloss Kadriorg. Foto: Archiv des Außenministeriums, Erik Peinar Die Präsidenten Thomas Klestil und Arnold Rüütel sowie die Gattinnen Margot Klestil-Löffler und Ingrid Rüütel posieren für Fotografen am Schloss Kadriorg. Foto: Archiv des Außenministeriums, Erik Peinar
Präsident Klestil traf sich mit den estnischen Staats- und Regierungschefs und eröffnete das estnisch-österreichische Wirtschaftsforum.
19.–20. November 2002
Besuch von Präsident Arnold Rüütel in Österreich Präsident Rüütel trifft Präsident Klestil. Foto: Kaimbacher Präsident Rüütel trifft Präsident Klestil. Foto: Kaimbacher
Präsident Rüütel traf sich mit dem österreichischen Bundespräsidenten Thomas Klestil und nahm an der Feier zum 90. Geburtstag des Präsidenten der Paneuropa-Union Otto von Habsburg teil.
12. April 2007
Amtsbesuch des österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer in Estland Bundespräsident Heinz Fischer mit seiner Frau Margit Fischer im Kunstmuseum KUMU, Foto: Archiv des Außenministeriums, Erik Peinar Bundespräsident Heinz Fischer mit seiner Frau Margit Fischer im Kunstmuseum KUMU, Foto: Archiv des Außenministeriums, Erik Peinar
Bundespräsident Fischer traf sich mit führenden estnischen Politikern und besuchte das Kunstmuseum Kadriorg und das Kunstmuseum KUMU.
9.–10. Dezember 2011
Besuch von Präsident Toomas Hendrik Ilves in Österreich BP Heinz Fischer empfŠngt den PrŠsidenten von Estland, Toomas Henrik Vilves zu einem GesprŠch in der Hofburg, Wien, 09.12.2011, FOTO: Dragan TATIC
Präsident Ilves traf sich mit dem österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer und nahm an der vierten Weltpolitikkonferenz teil.
30. Juni – 1. Juli 2014
Amtsbesuch des österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer in Estland Die Präsidenten Heinz Fischer und Toomas Hendrik Ilves gaben eine Pressekonferenz im Schloss Kadriorg. Foto: Archiv des Außenministeriums, Erik Peinar Die Präsidenten Heinz Fischer und Toomas Hendrik Ilves gaben eine Pressekonferenz im Schloss Kadriorg. Foto: Archiv des Außenministeriums, Erik Peinar
Bundespräsident Fischer traf sich mit führenden estnischen Politikern und nahm am estnisch-österreichischen Wirtschaftsforum teil.
1.–2. Januar 2018
Besuch der Präsidentin der Republik Estland Kersti Kaljulaid in Österreich Die Präsidenten Kersti Kaljulaid und Alexander Van der Bellen bei einem Konzert im Wiener Musikverein. Foto: Facebook-Seite des österreichischen Präsidenten Die Präsidenten Kersti Kaljulaid und Alexander Van der Bellen bei einem Konzert im Wiener Musikverein. Foto: Facebook-Seite des österreichischen Präsidenten
Kersti Kaljulaid besuchte Österreich auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum traditionellen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker und zum anschließenden Mittagessen.
30. Mai-3. Juni 2018
Offizieller Besuch des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen in Estland Die Präsidenten Alexander Van der Bellen und Kersti Kaljulaid bei einer Pressekonferenz im Garten des Schlosses Kadriorg. Foto: Büro des Präsidenten Die Präsidenten Alexander Van der Bellen und Kersti Kaljulaid bei einer Pressekonferenz im Garten des Schlosses Kadriorg. Foto: Büro des Präsidenten
Die Familie des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen hat Wurzeln in Estland, weshalb dieser Besuch in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes war. Zusätzlich zu den offiziellen Treffen wollte Präsident Van der Bellen seine in Estland lebenden Verwandten treffen und Saaremaa besuchen, wo 1931 seine Eltern geheiratet hatten.
19. September 2018
Der estnische Botschafter in Österreich Toomas Kukk übergibt seine Vollmacht an Bundespräsident Alexander Van der Bellen Toomas Kukk übergibt seine Vollmacht. Foto: Archiv des Außenministeriums Toomas Kukk übergibt seine Vollmacht. Foto: Archiv des Außenministeriums
17. September 2019
Der österreichische Botschafter in Estland Julius Lauritsch übergibt seine Vollmacht an Präsidentin Kersti Kaljulaid Julius Lauritsch übergibt seine Vollmacht. Foto: Büro des Präsidenten Julius Lauritsch übergibt seine Vollmacht. Foto: Büro des Präsidenten
26.–27. Mai 2021
Präsidentin der Republik Estland Kersti Kaljulaid auf Staatsbesuch in Österreich
11. Juni 2021
Vor 100 Jahren erkannte Österreich die Republik Estland de jure an, was den Grundstein für formelle diplomatische Beziehungen legte