13.-17. märtsil toimub Viinis ÜRO uimastite ja kuritegevuse büroo (UNODC) 66. aastakohtumine

Aastakohtumisel osaleb ligi 2500 esindajat üle maailma. Eestit esindavad valdkonna nõunikud Siseministeeriumist Ain Peil, Sotsiaalministeeriumist Kristiin Mikko ja Ravimiametist Terje Parts.

Eestile olulistest prioriteest tõi UNODC tegevdirektor Ghada Fathi Waly oma avakõnes välja uute sünteetiliste opioidide leviku piiramise, mille tõttu on paljudes riikides on hüppeliselt suurenenud üledooside suremus. Samuti tõi Waly välja vajaduse mitte vähendada valvsust juba tundud uimastite, eriti kokaiini ja amfetamiinide osas, mis on viimastel aastatel märgatavalt kättesaadavamaks muutunud.Eesti ametnikud osalevad läbirääkimistel Euroopa Liidu ühiste seisukohtade kaitsmisele, osalevad Eesti delegaadid mitmetel koostöökohtumistel ja üritustel, kus toimub teiste riikide kogemustega tutvumine, Eesti edulugude tutvustamine, kontaktide loomine ning Eestile oluliste teemade osas eestkõnelemine. Eestile on olulised tõenduspõhine töö uimastite tarvitamise ennetamisel, sünteetiliste opioidide leviku tõkestamine, uimasteid tarvitavate inimeste abiteenused ja kahjude vähendamine.

Eesti delegatsioon külastas ka Eesti Suursaatkonda Viinis.