Tõendid

Tõendid ja dokumendid

Rahvastikuregistri väljavõte

Soovitame Austria, Šveitsi või Sovakkia asutustele esitada saksa- või ingliskeelne väljavõte Eesti rahvastikuregistrist:

 • lapse sünnitunnistuse asemel (tõendab ka hooldusõigusi);
 • täiskasvanu sünni-, abielu-, abielulahutuse- ja nimemuutmistunnistuse asemel;
 • kui on vaja tõendada elukohaandmeid, perekonnaseisu (sh vallalisust).

Rahvastikuregistri väljavõtteid väljastavad linna- ja vallavalitsused, rahvastikuregistri volitatud töötleja SMIT ja välisesindused.  Eesti saatkonnas Viinis väljastatud väljavõtteid saab kasutada ainult Austrias, Slovakkias ja Šveitsis ja mitte teistes välisriikides.

Väljavõtte saamiseks võib vajalikud dokumendid saatkonda:

 • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected];
 • broneerida aeg konsuli vastuvõtule  ja tuua dokumendid isiklikult kohale.

Vajalikud dokumendid:

 • Avaldus tuleb printida, täita käsitsi ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt;
 • koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest, isiklikult kohale tulles piisab kui pass või ID-kaart kaasa võtta;
 • riigilõiv.

Taotlusele lisage koopia netipanga maksekviitungist koos kontoomaniku nimega või kirjutage avalduse pöördele makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi.

Lisainfo

Isikul on õigus tutvuda oma andmetega Eesti rahvastikuregistris või vaadata oma andmeid riigiportaalis www.eesti.ee e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardiga või internetipanga kaudu. 

Lapse andmete vaatamise õigus on tema hooldajal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal. Samuti on igal inimesel õigus kehtestada oma andmetele juurdepääsupiirang. Rohkem infot leiate Siseministeeriumi veebilehelt.

Konsuli tõendid

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade eestikeelsetele dokumentidele, et tõendada Austria, Slovakkia, Šveitsi ametiasutustele erinevaid andmeid.

Tõendada võib näiteks abieluvõimet, juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu või selle puudumist Eestis, kodakondsuse puudumist vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest/alusdokumentidest.

Vajalikud dokumendid:

 • avaldus allkirjastatult või digitaalselt allkirjastatult, vt näidised allpool;
 • Eesti pass või ID-kaart, posti või e-posti teel koopia isikuandmetega leheküljest;
 • riigilõiv.

E-posti teel saadetud taotlusele lisage koopia netipanga maksekviitungist või kirjutage avalduse pöördele makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi.

Tõendi saamiseks võib vajalikud dokumendid saatkonda:

 • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected]
 • broneerida aeg konsuli vastuvõtule  ja tuua avaldus isiklikult kohale.

Avalduste näidised

 • juhtimisõiguse tõend tõend;
 • abieluvõimetõend, kui elate püsivalt Eestis ja soovite abielluda Austrias, Šveitsis või Slovakkias;
 • muu vabas vormis avaldus milles on märgitud
  • tellija ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-posti, telefon;
  • millisele asutusele tõend esitatakse;
  • kelle kohta tõendit vajatakse;
  • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama.
 • karistusregistri tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või posti teel.  Infopäring karistusregistrist enda kohta on kord aastas tasuta.