Riigilõivud

Eesti passi taotlemine täiskasvanule

Kui tasud riigilõivu enne välisesindusse tulekut, siis võta seda tõendav dokument kaasa

Eesti kodaniku pass

 • Passi riigilõiv on 60 €.
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on passi riigilõiv 20€.
 • Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja passi riigilõiv on 20 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia, mis on esitaja poolt allkirjaga kinnitatud.

Eesti kodaniku pass ja ID-kaart

 • Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv on 80 €.
 • Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv 25 €.
 • Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Eesti passi taotlemine lapsele

Kui tasud riigilõivu enne välisesindusse tulekut, siis võta seda tõendav dokument kaasa.

Eesti kodaniku pass

 • Alla 15-aastase lapse passi riigilõiv on 20 €.
 • Alates 15. eluaastast on passi riigilõiv 60 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja passi riigilõiv on 20 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia, mis on esitaja poolt allkirjaga kinnitatud.

Eesti kodaniku pass ja ID-kaart

 • Alla 15-aastase lapse Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv on 25 €.
 • Alates 15. eluaastast on Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv 80 €.
 • Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.